15. prosinca 2016.

NATJEČAJ ZA IZBORNIKA/CU HSBI-a

HRVATSKI SAVEZ BOĆANJA OSOBA S INVALIDITETOM DISABLED CROATIAN BOCCIA ASSOCIATION Temeljem odluke Upravnog odbora od 12.12.2016.g raspisuje se; NATJEČAJ ZA IZBORNIKA/CU HRVATSKOG SAVEZA BOĆANJA OSOBA S […]