Natječaj za izbornika/izbornicu Hrvatskog saveza boćanja za osobe s invaliditetom 2021-2024

Temeljem ukazanih potreba, a u svezi imenovanja izbornika NSSOI sukladno čl. 12.-16.  Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog paraolimpijskog odbora (dalje u tekstu: HPO),  Hrvatski savez boćanja osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: HSBI) objavljuje

Natječaj za izbor izbornika/ce Hrvatskog saveza boćanja osoba s invaliditetom u ciklusu POI  Pariz 2024.  

Kako bi osoba bila imenovana izbornikom mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

– Obvezni uvjeti: 

 1. Državljanstvo Republike Hrvatske;
 2. izraditi program rada za izborno razdoblje;
 3. dostaviti dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, kao službenog jezika IPC-a;
 4. VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja, ili
 5. imati diplomu trenera prvostupnika za sport za koji se natječe, ili
 6. imati trenersku licencu svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta, za sport za koji se  natječe, ili
 7. imati osvojenu medalju na paraolimpijskim igrama, ili svjetskim ili europskim seniorskim  prvenstvima osoba s invaliditetom i završeno stručno osposobljavanje za rad u sportu u ustanovi za  osposobljavanje kadra za rad u sportu, ili
 8. ispunjavati uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu propisane odredbom članka 9. Zakona o  sportu.

Osoba imenovana izbornikom, osim gore navedenih obveznih uvjeta, u pravilu mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

 1. Imati iskustvo u sportu osoba s invaliditetom;
 2. poznavati sport, sprave i pomagala kao i specifična tehničko-ortopedska pomagala koja se koriste u  navedenom sportu osoba s invaliditetom;
 3. poznavati osnovne i specifične elemente organizacije i provođenja priprema i treninga;
 4. raspolaže znanjem o korištenju osobnog računala i posebno programa za pisanje, slanje i primanje  elektroničke pošte i pregled interneta;
 5. poželjno je da posjeduje osobno računalo i ima otvorenu adresu za prijam i slanje elektroničke pošte
 6. aktivno sudjeluje u radu i izvršavanju programskih i radnih zadataka postavljenih po Stručnoj  komisiji i drugim tijelima HPO-a.

Ukoliko ni jedan od kandidata ne ispunjava neki od postavljenih obveznih uvjeta HPO može  imenovati osobu koja zadovoljava posebne uvjete uz uvjet ispunjavanja obveznih uvjeta u zadanom  roku, a prednost će imati kandidat s najbolje ocjenjenim programom uz istovjetno ispunjenje svih  uvjeta.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju obaveznih uvjeta šalju se na e-mail adresu  HSBI-a: info@hsbi.hr ili putem pošte na adresu: Hrvatski savez boćanja osoba s invaliditetom, Zinke  Kunc 3a, 10 000 Zagreb sa naznakom “Prijava na Natječaj za izbornika HSBI-a“ 

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave natječaja (05.studenoga 2021.).  Naknadno pristigla ili nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će  biti obaviješteni pisanim putem nakon dobivanja suglasnosti za imenovanje izbornika HSBI-a od strane  Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

HSBI-Natječaj za izbornika